بلک اوت

پرده بلک اوت که به پرده خاموشی و همین طور پرده های سیاه و سفید نیز معروف هستن دارای ساختاری هستند که هیچ‌گونه نوری به اتاق نفوذ نمی کند و شما درتاریکی مطلق هستید.

بلک اوت (blackout) درلغت به معنی خاموشی کامله یعنی ضدنور و تاریکی پس وقتی به پارچه ایی بلک اوت گفته میشه یعنی این پارچه ضدنور هست و برای مکان هایی که ما نمی خواهیم نور داشته باشیم و نیاز داریم آنجا تاریک باشد از این پارچه ها به عنوان پرده استفاده می کنیم.
وقتی درمورد تاریکی و مانع نفوذ نور بودن صحبت میشه همه فکر می کنن این پرده ها سیاه هستن و ضخیم درحالی که این ها پردههای سبک هستن که رنگ سفید و همین طور سایر رنگ های شیک در آنها وجوددارد.

هیچ محصولی یافت نشد.