کناف سقف

کناف یک نمونه پوشش گچیست که نزدیک به هشتاد سال پیش بدست یک خانواده آلمانی ساخته شد. کناف را به عنوان یک تکنولوژی نو از گچ به شمار می آورند که نسبت به گچ دارای مزایای بیشتریست و در حال حاضر به عنوان یکی از نیازهای مهم و پر کاربرد در ساخت ساز به شمار می رود. کنافی که برای دیوار استفاده می شود به عنوان دیوار جدا کننده، و برای سقف به صورت سقف های کاذب بکار می رود که به راحتی روی هر بخشی از کار پیچ می شود.

Showing all 4 results