پرده بامبو

این پرده ها همانگونه که از نامشان پیداست از نی بامبو ساخته شده اند. کشورهای مناطق جنوبی و استوایی کره زمین با این درخت آشنا می باشند. چوب بامبو به شدت برای رعایت دمای معین یک اتاق مناسب است و با توجه به خواص فیزیکی که در این چوب نهفته، می تواند باعث تعدیل دما در یک محیط سربسته گردد. پرده های بامبو در تابستان دمای اتاق را به شدت خنک نگه می دارند و در زمستان ها دمای اتاق را به گرمی سوق می دهند. در واقع می توان گفت پرده های بامبو یک عایق طبیعی برای تعدیل دما می باشد و این امر سبب کاهش هزینه های خانوارها می گردد.

هیچ محصولی یافت نشد.